background

วิธีติดตั้ง Node.js บน Ubuntu 16.04 แบบ Step by Step

2 years ago ◦ 13,479 Views

วิธีติดตั้ง Node.js บน Ubuntu 16.04 แบบ Step by Step

วิธีติดตั้ง Node.js บน Ubuntu 16.04 แบบ Step by Step

สำหรับสายโปรแกรมเมอร์ที่แท้จริง ยังไง ๆ ก็หนีไม่พ้นกับการใช้ Linux ตัวใดตัวหนึ่ง และหนึ่งในนั้นก็คือ Ubuntu ที่โปรแกรมเมอร์ทั่วโลกนิยมใช้กันมากที่สุด รวมทั้งซอฟต์แวร์ Open Source ส่วนมากก็ใช้ Ubuntu เนื่องจากมันไม่ค่อยมีข้อจำกัดใด ๆ เลย

Node.js ก็เป็นอีกหนึ่ง Platform ที่ดีที่สุดในการพัฒนา Web Application เพราะการที่ Node.js สามารถทำให้เรารัน JavaScript ที่ฝั่ง Server ได้นี่เอง ซึ่งพอเราเขียน JavaScript ให้ฝั่ง Server และ Client ทำงานร่วมกันได้ มันก็ผสานงานกันได้อย่างลงตัว

และบทความนี้ก็จะขอพูดถึงการติดตั้ง Node.js บนเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu 16.04 ที่เลือกตัวนี้ก็เพราะว่าหลังจากลองใช้มาหลายตัวกับโปรเจคต่าง ๆ พบว่าตัวนี้ปัญหาน้อยที่สุดและจะทำอะไรก็ง่ายเพราะมีคนใช้เยอะ คู่มือหรือ How to ต่าง ๆ จึงหาไม่ยาก


ติดตั้ง Node.js ด้วย Ubuntu Repository (แบบปกติ)

เริ่มแรกคือให้เรา Remote เข้าไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรา (แนะนำให้ใช้ User อื่นที่ไม่ใช่ Root นะ แต่ต้องมีสิทธิ์ sudo ด้วย)

พอเข้ามาแล้วก็ให้ Update Package ก่อน แล้วจึงติด Node.js ด้วยคำสั่งด้านล่างนี้

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install nodejs

หากการติดตั้งไม่มีอะไรผิดปกติก็จะแสดงผลลัพธ์ประมาณนี้

Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libuv1
The following NEW packages will be installed:
  libuv1 nodejs
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 3,218 kB of archives.
After this operation, 13.4 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu xenial/universe     amd64 libuv1 amd64 1.8.0-1 [57.4 kB]
Get:2 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu xenial-    updates/universe amd64 nodejs amd64 4.2.6~dfsg-1ubuntu4.1 [3,161 kB]
Fetched 3,218 kB in 0s (5,102 kB/s)
Selecting previously unselected package libuv1:amd64.
(Reading database ... 212964 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libuv1_1.8.0-1_amd64.deb ...
Unpacking libuv1:amd64 (1.8.0-1) ...
Selecting previously unselected package nodejs.
Preparing to unpack .../nodejs_4.2.6~dfsg-1ubuntu4.1_amd64.deb ...
Unpacking nodejs (4.2.6~dfsg-1ubuntu4.1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.23-0ubuntu7) ...
Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
Setting up libuv1:amd64 (1.8.0-1) ...
Setting up nodejs (4.2.6~dfsg-1ubuntu4.1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/nodejs to provide     /usr/bin/js (js) in auto mode
Processing triggers for libc-bin (2.23-0ubuntu7) ...

แล้วก็มาติดตั้ง NPM ต่อเลย

sudo apt-get install npm

ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็สามารถรันคำสั่ง nodejs ได้แล้วละ 

แต่ถ้าติดตั้งตามวิธีแรกแล้วมีปัญหาจนไปต่อไม่ได้ให้ลองมีดูวิธีที่ 2


ติดตั้ง Node.js ด้วย PPA

วิธีนี้คือเราต้องดาว์นโหลด Node.js มาที่เครื่องเราก่อน โดยระบุเวอร์ชั่นแต่ต้องการลงไปในที่นี้ใส่เป็น 8.11.1 (ณ ตอนที่เขียนบทความนี้ Node.js 8.11.1 LTS เป็นเวอร์ชั่นที่เสถียรที่สุด)

$ cd ~
$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.11.1 -o nodesource_setup.sh

ตอนนี้เราก็ทำเหมือนวิธีแรกเลยคือรันคำสั่งตั้ง Node.js อีกครั้ง

sudo apt-get install nodejs

ถ้าเรียบร้อยดี ก็ติดตั้ง Package สำคัญ ๆ ด้วยคำสั่งเดียวตามนี้

sudo apt-get install build-essential

แต่ถ้าทำตามวิธีนี้ แล้วยังติดตั้งไม่สำเร็จ มาดูวิธีสุดท้ายกัน


ติดตั้ง Node.js ด้วย NVM

วิธีนี้ต่างจากสองวิธีแรกที่ใช้คำสั่ง apt ในการติดตั้ง แต่วิธีจะเป็นการติดตั้งด้วย nvm ซึ่งมันสามารถให้เราติดตั้ง Node.js แบบเลือกเวอร์ชั่นได้ ติดตั้งหลายเวอร์ชั่นก็ได้

รันคำสั่งติดตั้งตัวช่วยสร้าง Source Package ก่อน

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install build-essential libssl-dev

จากนั้นก็ดึงตัวติดตั้ง NVM มากจาก Github ด้วย Curl เปลี่ยนเลขเวอร์ชั่นเป็นล่าสุดด้วยนะดูที่ https://github.com/creationix/nvm

curl -sL https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.31.0/install.sh -o install_nvm.sh

ตอนนี้เราก็รันสคริปต์ที่ได้มาด้วย bash

bash install_nvm.sh

คำสั่งด้านบนจะติดตั้ง nvm ไว้ที ~/.nvm เราต้องไปที่เพิ่มไว้ที่ ~/.profile ด้วยเพื่อให้ nvm ทำงานได้

source ~/.profile

เอาละมาถึงตอนที่เราได้ติดตั้ง Node.js แล้ว เปิดดูก่อนว่ามีเวอร์ชั่นอะไรให้ติดตั้งบ้าง

nvm ls-remote 

จะเห็นทุกเวอร์เลยที่มีให้เราใช้ ทีนี้เราก็แค่เลือกแล้วติดตั้งก็เวอร์ชั่นไหนก็ได้ จะกี่เวอร์ชั่นก็ได้

nvm install v8.11.1

ตอนใช้งานเราก็แค่ บอกมันว่าจะใช้เวอร์ชั่นไหน ถ้าไม่งั้นมันใช้เวอร์ล่าสุดเสมอ

nvm use v8.11.1

ตอนนี้เราก็สามารถใช้งาน Node.js ด้วยคำสั่งชื่อว่า node ได้แล้วนะครับ ลองรัน node -v ดูสิ


คำสั่ง nvm อื่น ๆ
nvm -l ดูเวอร์ชั่นที่ติดตั้งไว้แล้ว
nvm alias default v8.11.1 ตั้งเวอร์ชั่นนี้เป็นค่าเริ่มต้น
nvm use default ใช้เวอร์ชั่นที่ตั้งค่าเริ่มต้นไว้

Node.js แต่ละเวอร์ชั่นที่เราใช้จะมี npm สำหรับจัดการ Package ตัวอย่างนี้จะลองติดตั้ง express module กันครับ

npm install express


เราสามารถใช้ express นี้กับโปรเจคต์อื่น ๆ ที่ใช้ Node.js เวอร์ชั่นเดียว ได้โดยการเติม -g ตอนติดตั้งแบบนี้

npm install -g express

คำสั่งด้านบนจะติดตั้ง Package ไว้ที่นี่

npm link express

และสุดท้ายถ้าต้องการดูคำสั่งและตัวเลือกอื่น ๆ   

nvm help

นี่ก็คือ 3 วิธีการ ในการติดตั้ง Node.js บน Ubuntu 16.04 นะครับ Happy coding#ubuntu #nodejs

View count: 13,479
  • avatar
  • Save Pongsiri ศิลปินด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ มีเป้าหมายคือพัฒนาตัวเองให้ยืดหยุ่นที่สุด ชอบความเรียบง่าย,ดนตรี,กีฬา และแมว